Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.8.2015

I vägtrafiken dog 20 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 508 i juli. I dessa dog 20 och skadades 669 personer. Antalet döda var 10 färre än i juli 2014 och antalet skadade 159 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 7 med personbil, 2 med paketbil, 1 med lastbil, 3 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 14 män och 6 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 665. I olyckorna dog 135 och skadades 3 386 personer. Antalet döda var 10 fler och antalet skadade 264 färre än under motsvarande period år 2014. Av dem som dog färdades 81 med personbil, 9 med paketbil, 3 med lastbil, 7 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 16 fotgängare och 11 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/07/ton_2015_07_2015-08-20_tie_001_sv.html