Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.11.2015

I vägtrafiken dog 27 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 435 i oktober. I dessa dog 27 och skadades 506 personer. Antalet döda var 9 fler än i oktober 2014 och antalet skadade 41 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 21 med personbil, 2 med paketbil, 1 med lastbil och 1 med motorcykel. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Av de döda var 26 män och en kvinna.

Under januari–oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 215. I olyckorna dog 220 och skadades 5 211 personer. Antalet döda var 37 fler och antalet skadade 336 färre än under motsvarande period år 2014. Av dem som dog färdades 131 med personbil, 12 med paketbil, 5 med lastbil, 20 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 24 fotgängare och 19 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/10/ton_2015_10_2015-11-19_tie_001_sv.html