Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 21.12.2015

I vägtrafiken dog 18 personer i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 452 i november. I dessa dog 18 och skadades 547 personer. Antalet döda var det samma som i november 2014 och antalet skadade 50 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 9 män och 9 kvinnor.

Under januari–november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 709. I olyckorna dog 240 och skadades 5 807 personer. Antalet döda var 36 fler och antalet skadade 260 färre än under motsvarande period år 2014. Av dem som dog färdades 142 med personbil, 12 med paketbil, 5 med lastbil, 20 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 28 fotgängare och 23 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/11/ton_2015_11_2015-12-21_tie_001_sv.html