Publicerad: 15.6.2016

I vägtrafiken omkom 266 personer år 2015

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter för år 2015 inträffade 5 164 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom 266 personer och 6 385 skadades. Antalet dödsfall var 37 fler och antalet skadade 320 färre än år 2014.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Karppanen 029 551 2656, Tiina Herttuainen 029 551 3619, tieliikenneonnettomuustilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/ton_2015_2016-06-15_tie_001_sv.html