Publicerad: 19.1.2017

I vägtrafikolyckor dog 270 och skadades allvarligt 477 personer år 2015

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2015 inträffade 5 185 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I dessa dog 270 och skadades 6 408 personer, varav 477 personer eller 7,4 procent allvarligt 1) . År 2015 var antalet döda 41 fler än året innan och antalet skadade 297 färre.

Döda i vägtrafiken enligt åldersgrupp 1995–2015

Döda i vägtrafiken enligt åldersgrupp 1995–2015

1) Allvarligt skadad är en person som varit inblandad i en vägtrafikolycka och som klassificerats som allvarligt skadad enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine). I klassificeringen efter allvarlighetsgrad har man utöver materialet om vägtrafikolyckor också använt uppgifter i Institutet för hälsa och välfärds vårdanmälningsregister

Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/ton_2015_2017-01-19_tie_001_sv.html