Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.8.2016

I vägtrafiken dog 23 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 453 i juli. I dessa dog 23 och skadades 566 personer. Antalet döda var 1 fler än i juli 2015 och antalet skadade 118 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 14 med personbil, 2 med paketbil, 4 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 20 män och 3 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 548. I olyckorna dog 126 och skadades 3 205 personer. Antalet döda var 14 färre och antalet skadade 231 färre än under motsvarande period år 2015. Av dem som dog färdades 86 med personbil, 8 med paketbil, 9 med motorcykel, 2 med moped och 4 med lastbil. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 5 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2016/07/ton_2016_07_2016-08-25_tie_001_sv.html