Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.11.2016

I vägtrafiken dog 23 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 387 i oktober. I dessa dog 23 och skadades 448 personer. Antalet döda var 6 färre än i oktober 2015 och antalet skadade 70 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 16 med personbil och 1 med motorcykel. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 18 män och 5 kvinnor.

Under januari–oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 962. I olyckorna dog 196 och skadades 4 917 personer. Antalet döda var 33 färre och antalet skadade 358 färre än under motsvarande period år 2015. Av dem som dog färdades 124 med personbil, 8 med paketbil, 15 med motorcykel, 4 med moped och 4 med lastbil. I vägtrafiken dog 19 fotgängare och 14 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2016/10/ton_2016_10_2016-11-24_tie_001_sv.html