Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.4.2017

I vägtrafiken dog 18 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 255 i mars. I dessa dog 18 och skadades 327 personer. Antalet döda var 5 fler än i mars 2016 och antalet skadade 63 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 10 med personbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 13 män och 5 kvinnor.

Under januari–mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 892. I olyckorna dog 47 och skadades 1 147 personer. Antalet döda var 1 färre och antalet skadade 103 fler än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 24 med personbil, 3 med paketbil, 1 med moped och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 6 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/03/ton_2017_03_2017-04-20_tie_001_sv.html