Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 18.5.2017

I vägtrafiken dog 16 personer i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 269 i april. I dessa dog 16 och skadades 360 personer. Antalet döda var 1 fler än i april 2016 och antalet skadade 34 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil, 2 med paketbil och 1 med lastbil. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 15 män och 1 kvinna.

Under januari–april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 162. I olyckorna dog 63 och skadades 1 508 personer. Antalet döda var det samma som och antalet skadade 67 fler än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 36 med personbil, 5 med paketbil, 1 med moped och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/04/ton_2017_04_2017-05-18_tie_001_sv.html