Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.6.2017

I vägtrafiken dog 26 personer i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 404 i maj. I dessa dog 26 och skadades 487 personer. Antalet döda var 8 fler än i maj 2016 och antalet skadade 98 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 20 med personbil, 1 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 20 män och 6 kvinnor.

Under januari–maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 571. I olyckorna dog 91 och skadades 2 000 personer. Antalet döda var 10 fler och antalet skadade 35 färre än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 56 med personbil, 5 med paketbil, 1 med moped, 1 med motorcykel och 4 med lastbil. I vägtrafiken dog 13 fotgängare och 4 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/05/ton_2017_05_2017-06-20_tie_001_sv.html