Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 21.9.2017

I vägtrafiken dog 15 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 449 i augusti. I dessa dog 15 och skadades 549 personer. Antalet döda var 14 färre än i augusti 2016 och antalet skadade 71 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 5 med personbil, 2 med paketbil, 2 med motorcykel, 1 med lastbil och 2 med bus. I vägtrafiken dog 3 fotgängare. Av de döda var 14 män och en kvinna.

Under januari–augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 877. I olyckorna dog 146 och skadades 3 616 personer. Antalet döda var 23 färre och antalet skadade 227 färre än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 84 med personbil, 8 med paketbil, 2 med moped, 9 med motorcykel, 5 med lastbil och 2 med bus. I vägtrafiken dog 18 fotgängare och 9 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/08/ton_2017_08_2017-09-21_tie_001_sv.html