Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 18.1.2018

I vägtrafiken dog 12 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 326 i december. I dessa dog 12 och skadades 416 personer. Antalet döda var 3 färre än i december 2016 och antalet skadade 60 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 7 med personbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 7 män och 5 kvinnor.

Under januari–december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 420. I olyckorna dog 212 och skadades 5 570 personer. Antalet döda var 28 färre och antalet skadade 311 färre än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 124 med personbil, 10 med paketbil, 4 med moped, 12 med motorcykel, 10 med lastbil och 1 med bus. I vägtrafiken dog 27 fotgängare och 12 cyklister. Ytterligare dog 12 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/12/ton_2017_12_2018-01-18_tie_001_sv.html