Publicerad: 23.1.2019

I vägtrafikolyckor dog 238 och skadades allvarligt 409 personer år 2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2017 inträffade 4 432 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna dog 238 personer och 5 574 skadades. Omkring sju procent av de skadade, dvs. 409 personer, skadades allvarligt 1) . År 2017 var antalet dödsfall 20 färre och antalet skadade 337 färre än år 2016. Av dem som dog var 76 procent män och av dem som skadades 57 procent.

Döda i vägtrafiken enligt åldersgrupp 1995–2017

Döda i vägtrafiken enligt åldersgrupp 1995–2017

1) Allvarligt skadad är en person som varit inblandad i en vägtrafikolycka och som klassificerats som allvarligt skadad enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine). I klassificeringen efter allvarlighetsgrad har man utöver materialet om vägtrafikolyckor också använt uppgifter i Institutet för hälsa och välfärds vårdanmälningsregister

Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Niemi 029 551 3516, Irmeli Segerholm 029 551 3219 , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (114,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/ton_2017_2019-01-23_tie_001_sv.html