Julkaistu: 5.2.2020

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 239 ja loukkaantui vakavasti 485 ihmistä vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 tapahtui 4 312 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 239 ja loukkaantui 5 303 ihmistä. Loukkaantuneista noin 9 prosenttia, eli 485 ihmistä, loukkaantui vakavasti 1) . Vuonna 2018 kuolleita oli 1 henkilö enemmän ja loukkaantuneita 271 vähemmän kuin vuonna 2017. Menehtyneistä 74 prosenttia ja loukkaantuneista 58 prosenttia oli miehiä.

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2018

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2018

Vuonna 2018 tieliikennekuolemien määrä väheni alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä, mutta 16- ja 18-vuotiaita kuoli enemmän kuin edellisvuonna. 16-vuotiaita kuoli tieliikenteessä 7, eli 2 enemmän kuin vuotta aiemmin. 18-vuotiaita kuoli 14, joka on 9 enemmän kuin vuonna 2017. Vanhemmista ikäryhmistä eniten lisäystä oli 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä. Heitä kuoli tieliikenneonnettomuuksissa 27, kun vuotta aikaisemmin lukumäärä oli 21. Vuonna 2018 loukkaantumisia oli aiempaa vähemmän useimmissa ikäryhmissä. Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä lisääntyi eniten 65–74-vuotiaiden ikäryhmässä. Suhteellisesti eniten kasvua oli 0–5-vuotiaiden loukkaantumisten määrässä.

Tieliikenteessä loukkaantui vakavasti vuoden 2018 aikana 485 ihmistä. Näistä henkilöauton kuljettajia oli 160 ja matkustajia 68. Moottoripyöräilijöitä loukkaantui vakavasti 74 ja mopoilijoita 44. Vakavasti loukkaantuneita jalankulkijoita oli 43 ja pyöräilijöitä 56.

Eniten tieliikennekuolemia vuonna 2018 sattui henkilöautoissa, joissa kuljettajia kuoli 113 ja matkustajia 33. Edellisvuoteen verrattuna kuljettajia kuoli yhdeksän enemmän ja matkustajia neljä enemmän. Moottoripyöräilijöitä menehtyi 24, joka on 11 enemmän vuoteen 2017 verrattuna. Mopoilijoita kuoli kolme, joka on kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jalankulkijoita menehtyi vuoden 2018 tieliikenneonnettomuuksissa 25, joka on kaksi vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Polkupyöräilijöiden tieliikennekuolemia oli puolestaan 21 eli kaksi vähemmän kuin vuonna 2017.

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suurin osa oli kohtaamisonnettomuuksia ja tieltä suistumisia. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi 86 henkilöä ja suistumisonnettomuuksissa 77 henkilöä. Loukkaantumisista 25 prosenttia (1 351 henkilöä) tapahtui suistumisonnettomuuksissa.

Vuonna 2018 tieliikenteessä tehtiin 27 itsemurhaa, joihin liittyi moottoriajoneuvo. Itsemurhien osuus tieliikennekuolemista oli noin kymmenen prosenttia. 2)

Vuonna 2018 henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia tapahtui kaikkiaan 407 kappaletta mikä oli 39 vähemmän kuin vuonna 2017. Näistä rattijuopumusonnettomuuksia oli 370 kappaletta. Tieliikenteen rattijuopumusonnettomuuksissa menehtyi 37 ja loukkaantui 500 ihmistä vuonna 2018, kun edellisvuonna vastaavat luvut olivat 52 kuollutta ja 549 loukkaantunutta.

Eniten henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui kesäkuukausina. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten heinäkuussa, kaikkiaan 482 kappaletta, joista kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli 30 ja loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 452. Heinäkuussa 2018 vakavaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui 61.


1) Vakavasti loukkaantuneella henkilöllä tarkoitetaan tieliikenneonnettomuudessa osallisena ollutta henkilöä, joka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakavasti loukkaantuneeksi. Vakavuusluokituksessa on hyödynnetty tieliikenneonnettomuusaineiston lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisterin tietoja.
2) Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen Kuolemansyytilaston tietoja.

Lähde: Liikenne ja matkailu: Tieliikenneonnettomuustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 05.02.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2018/ton_2018_2020-02-05_tie_001_fi.html