Publicerad: 5.2.2020

I vägtrafikolyckor dog 239 och skadades allvarligt 485 personer år 2018

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2018 inträffade 4 312 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna dog 239 personer och 5 303 skadades. Omkring nio procent av de skadade, dvs. 485 personer, skadades allvarligt 1) . År 2018 var antalet dödsfall en person fler och antalet skadade 271 färre än år 2017. Av dem som dog var 74 procent män och av dem som skadades 58 procent.

Döda i vägtrafiken enligt åldersgrupp 1995–2018

Döda i vägtrafiken enligt åldersgrupp 1995–2018

1) Allvarligt skadad är en person som varit inblandad i en vägtrafikolycka och som klassificerats som allvarligt skadad enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine). I klassificeringen efter allvarlighetsgrad har man utöver materialet om vägtrafikolyckor också använt uppgifter i Institutet för hälsa och välfärds vårdanmälningsregister.

Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (114,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 05.02.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/ton_2018_2020-02-05_tie_001_sv.html