Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 17.4.2019

I vägtrafiken dog 14 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 227 i mars. I dessa dog 14 och skadades 309 personer. Antalet döda var 1 fler än i mars 2018 och antalet skadade 11 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 10 med personbil och 2 med paketbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Av de döda var 9 män och 5 kvinnor.

Under januari–mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 747. I olyckorna dog 40 och skadades 1 007 personer. Antalet döda var det samma som och antalet skadade 6 färre än under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 31 med personbil, 3 med paketbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/03/ton_2019_03_2019-04-17_tie_001_sv.html