Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.8.2019

I vägtrafiken dog 21 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 389 i juli. I dessa dog 21 och skadades 513 personer. Antalet döda var 4 färre än i juli 2018 och antalet skadade 76 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil, 2 med paketbil, 1 med moped och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 3 cyklist. Av de döda var 18 män och 3 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 160. I olyckorna dog 122 och skadades 2 775 personer. Antalet döda var 8 fler och antalet skadade 253 färre än under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 72 med personbil, 6 med paketbil, 3 med moped, 14 med motorcykel och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 8 fotgängare och 13 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/07/ton_2019_07_2019-08-20_tie_001_sv.html