Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 17.10.2019

I vägtrafiken dog 24 personer i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 389 i september. I dessa dog 24 och skadades 473 personer. Antalet döda var 5 fler än i september 2018 och antalet skadade 33 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil, 2 med paketbil, 1 med moped och 5 med motorcykel. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 22 män och 2 kvinnor.

Under januari–september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 011. I olyckorna dog 168 och skadades 3 808 personer. Antalet döda var 9 fler och antalet skadade 229 färre än under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 95 med personbil, 8 med paketbil, 3 med moped, 25 med motorcykel och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 12 fotgängare och 15 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/09/ton_2019_09_2019-10-17_tie_001_sv.html