Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 17.12.2020

I vägtrafiken dog 12 personer i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 301 i november. I dessa dog 12 och skadades 367 personer. Antalet döda var 4 fler än i november 2019 och antalet skadade 26 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 5 med personbil och 2 med motorcykel. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 2 cyklister. Av de döda var 10 män och 2 kvinnor.

Under januari–november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 322. I olyckorna dog 196 och skadades 4 068 personer. Antalet döda var 2 fler och antalet skadade 497 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 114 med personbil, 9 med paketbil, 2 med moped, 18 med motorcykel och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 20 fotgängare och 23 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/11/ton_2020_11_2020-12-17_tie_001_sv.html