Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, december

Statistik över vägtrafikolyckor 2021, oktober

2021
oktober
Offentliggöranden