Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2018

Vuonna 2017 käytiin 103 työtaistelua

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 103 työtaistelua vuonna 2017. Työtaistelujen määrä kasvoi edellisestä vuodesta, jolloin niitä oli poikkeuksellisen vähän, 69 kappaletta. Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 17 400 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 23 100 vuoden 2017 aikana.

Työtaistelujen lukumäärä lähellä 2000-luvun mediaaniarvoa

Työtaistelujen lukumäärä on 2000-luvulla ollut vuosittain alle 200. Poikkeuksena on vuosi 2005, jolloin käytiin suuret metsäteollisuuden työtaistelut ja työtaistelujen lukumäärä oli 365.

Työtaistelujen lukumäärän mediaaniarvo on 100 vuosina 2000-2017. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin työtaistelujen lukumäärä on 2000-luvulla ollut joka toinen vuosi alle 100 ja joka toinen vuosi yli 100. Vuonna 2017 käytiin 103 työtaistelua, joka on hyvin lähellä 2000-luvun mediaaniarvoa.

Työtaistelujen lukumäärä vuosina 2000–2017

Työtaistelujen lukumäärä vuosina 2000–2017

Osallisia työntekijöitä ja menetettyjä työpäiviä oli vähän

Vuonna 2017 työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli 17 377 ja menetettyjä työpäiviä kertyi 23 077. 2000-luvulla ainoastaan vuosina 2008, 2012 ja 2016 on ollut vähemmän osallisia työntekijöitä ja menetettyjä työpäiviä. Eniten osallisia työntekijöitä on ollut vuonna 2010 (137 526) ja menetettyjä työpäiviä vuonna 2005 (672 904).

Osalliset yhteensä ja menetetyt työpäivät vuosina 2000–2017

Osalliset yhteensä ja menetetyt työpäivät vuosina 2000–2017

Alan työehtosopimus oli useimmiten syynä työtaisteluun

Vuonna 2017 työtaistelun syy oli lähes 40 % työtaisteluista alan työehtosopimus. Viime vuonna liittokohtaisia työehtosopimusneuvotteluja käytiin monilla aloilla ja näiden aikana toteutettiin työtaistelutoimenpiteitä. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat työnjohto ja työvoiman vähennys tai sen uhka.

Työtaistelujen syyt vuonna 2017

Työtaistelun syy Työtaisteluja, % Osalliset yhteensä, % Menetetyt työpäivät, %
Alan työehtosopimus 39 46 58
Työnjohto 22 20 17
Työvoiman vähennys tai sen uhka 16 15 13
Muu syy tai syytä ei ilmoitettu 9 12 9
Tukitoimenpide 9 6 1
Palkkaus 6 1 2
Kaikki yhteensä 100 100 100

Työtaisteluista yli puolet, 65 %, oli laittomia työtaisteluita. Työtaistelun laillisuustieto perustuu suurimmaksi osaksi työnantajan ilmoitukseen. Työtaisteluista suurin osa, lähes 90 %, oli lakkoja. Seuraavaksi yleisin työtaistelun muoto oli ylityökielto. Vuonna 2017 oli myös kaksi työnantajapuolen julistamaa työsulkua.

Työpäivämenetyksistä suurin osa kohdistui rakentamiseen sekä rahoitus- ja vakuutustoimintaan

Työtaisteluista 40 % kohdistui teollisuuden toimialalle ja noin viidennes (21 %) kuljetuksen ja varastoinnin toimialalle. Rakentamisen toimialalle kohdistui 9 % ja rahoitus- ja vakuutustoimintaan 5 % vuoden 2017 työtaisteluista. Näiden kahden toimialan työpäivämenetykset olivat kuitenkin viime vuoden suurimmat, noin 6 400 (28 %) menetettyä työpäivää rakentamisessa ja noin 6 300 (27 %) menetettyä työpäivää rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Teollisuudessa menetettyjä työpäiviä oli noin 6 200 (27 %) vuoden 2017 aikana.

Työtaisteluista 31 käytiin useamman kuin yhden kunnan alueella. Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja käytiin eniten Uudenmaan maakunnassa. Lukumääräisesti eniten työtaisteluja käytiin vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä ja samaan neljännekseen kohdistui myös eniten työpäivämenetyksiä.

Uhat lasketaan mukaan työtaistelujen kokonaislukumäärään

Työtaistelujen lukumäärässä on mukana myös uhka, jota ei ole toimeenpantu. Uhat ovat mukana ainoastaan työtaistelujen lukumäärätiedossa, ne eivät kerrytä osallisten työntekijöiden eikä menetettyjen työpäivien määrää. Vuonna 2017 toteutuneiden työtaistelujen lukumäärä oli 87 ja työtaistelulla uhkaamisia oli 16. Vuonna 2015 uhkien lukumäärä oli poikkeuksellisen suuri eli 36. Muina vuosina (2012–2016) uhkien lukumäärä on ollut korkeintaan viisi.


Lähde: Työtaistelut 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (279,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2017/tta_2017_2018-04-27_tie_001_fi.html