Maatalousyrittäjien työtapaturmat

Vuonna 2013 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) korvasi yhteensä 4 317 maatalousyrittäjille sattunutta työtapaturmaa, joista 3 518 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Vuotta aiemmin maatalousyrittäjille sattui yhteensä 4 554 työtapaturmaa, joista 3 698 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon. Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työtapaturmien määrä laski hieman edellisvuodesta (-4,9 %).

Maatalousyrittäjien työ on kuitenkin riskialtista, sillä työtapaturmasuhde on lähes 2,5-kertainen palkansaajiin verrattuna. Vuonna 2013 sattui 4 994 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa sataatuhatta vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, kun vastaava suhdeluku vuonna 2012 oli 4 953. Tapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski pysyi edellisvuoden tasolla (+0,8 %).

Miesten tapaturmariski on selvästi korkeampi kuin naisilla: miehille sattui 5 586 ja naisille 3 756 työtapaturmaa sataatuhatta maatalousyrittäjää kohden (taulukko 3). Vastaava suhdeluku oli vuonna 2012 miehillä 5 627 ja naisilla 3 756. Vuonna 2013 menehtyi 4 maatalousyrittäjää työtapaturman uhrina.

Taulukko 3. Maatalousyrittäjien työtapaturmat ja työkuolemat sukupuolen mukaan vuonna 2013

  Kaikki Työtapaturma Työkuolema
  Vähintään 4 päivän työkyvyttömyys  
N % N % Tapaturmasuhde
(100 000 vakuutettua
maatalousyrittäjää
kohden)
N
Miehet    3 288 76,2 2 662 75,7 5 586 4
Naiset    1 029 23,8 856 24,3 3 756 -
Yhteensä      4 317   100,0 3 518 100,0 4 994 4

Lähde: Työtapaturmat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 18.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2013, Maatalousyrittäjien työtapaturmat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2013/ttap_2013_2015-06-18_kat_002_fi.html