Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta

 

Vuoden 2013 lopullinen indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot vuodelle 2013 ovat lopulliset. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu alueelliseen yritystoimintatilastoon. Lopullisten vuosimuutosten laskemiseksi toimialaluokituksen 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2013 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Alla on taulukko, josta käy ilmi ennakollisen kuukausi-indeksin ja lopullisen vuosi-indeksin vuosimuutokset toimialoittain.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2013, ennakolliset ja lopulliset vuosimuutokset

TOL 2008 Vuosi-indeksi 2013, %
Ennakollinen Lopullinen
Koko teollisuus (BCDE) -3,3 -3,1
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 14,8 4,4
Teollisuus ( C ) -4,3 -3,8
Elintarviketeollisuus (10-11) -0,1 -0,1
Metsäteollisuus (16-17) -0,6 -0,1
Kemianteollisuus (19-22) -2,4 -0,3
Metalliteollisuus (24-30,33) -5,8 -6,2
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) -14,1 -11,1
Kulkuneuvojen valmistus (29-30) 36,0 14,4
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) 1,1 1,1

Vuoden 2015 muutokset

Toimialoittaiset jalostusarvopainot sekä ositekohtaiset bruttoarvopainot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2013 tilannetta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus kasvoi vuoteen 2012 verrattuna.

Alla olevassa taulukossa on esitetty toimialoittaiset jalostusarvo-osuudet koko teollisuuden (BCDE) jalostusarvosta vuosina 2012 ja 2013.

Taulukko 2. Jalostusarvo-osuudet teollisuudessa vuosina 2012 ja 2013

TOL 2008 Jalostusarvo-osuus 2012 (%) Jalostusarvo-osuus 2013 (%)
Koko teollisuus (BCDE) 100,0 100,0
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 2,0 1,9
Teollisuus ( C ) 83,9 85,0
Elintarviketeollisuus (10-11) 8,4 9,0
Metsäteollisuus (16-17) 13,3 13,0
Kemianteollisuus (19-22) 13,7 13,4
Metalliteollisuus (24-30,33) 39,5 41,4
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) 8,5 10,3
Kulkuneuvojen valmistus (29-30) 2,8 2,6
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) 10,7 10,6

Otospäivitys

Pienten ja keskisuurien yritysten määrää on lisätty. Alle 50 hengen yritysten osalta indeksin laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen oman tiedonkeruun lisäksi Verohallinnon kausiveroaineistoa. Kausiveroaineistoa ei ole saatavilla uusimman julkaistavan kuukauden osalta, joten joudutaan käyttämään estimointia.

Tilasto tarkentuu myöhemmissä julkistuksissa, kun ensimmäisissä julkistuksissa käytetty estimoitu luku korvataan toteutuneella havainnolla.


Päivitetty 10.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2015-04-10_uut_001_fi.html