Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin uudistuksista

Tammikuuta 2019 koskevan teollisuustuotannon volyymi-indeksin tuotannon ja julkaisun yhteydessä on toteutettu sekä vuosittain tehtäviä päivityksiä että kokonaan uusia muutoksia, joiden avulla parannetaan tilaston laatua ja koherenssia tilinpidon kanssa.

Kausitasoitusmallien ja painojen päivitys

Tilastokeskuksen kausitasoituskäytäntöjen mukaan teollisuustuotannon volyymi-indeksin kausitasoitusmallien sopivuus tarkistetaan ja niihin tehdään päivityksiä kerran vuodessa. Päivitys tehdään vuodenvaihteessa. Mallien päivityksellä on vaikutusta toimialoittaisiin työpäiväkorjattuihin ja kausitasoitettuihin sarjoihin sekä trendisarjoihin.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on muuttuvapainoinen ketjuindeksi, jolloin kaikkia laskennassa käytettäviä painoja muutetaan vuosittain. Tämän julkistuksen yhteydessä on toimialoittaiset jalostusarvopainot päivitetty tuoreimmilla käytössä olevilla tiedoilla vuodelta 2017.

Tähän asti teollisuustuotannon volyymi-indeksin deflatoinnissa on käytetty toimialoittaisia tuottajahintaindeksejä. Tammikuun 2019 tiedoista alkaen deflaattoreina käytetään kansantalouden tilinpidon laatimia hintaindeksejä. Tilinpidon laatimat hintaindeksit ovat tarkempia ja ottavat huomioon myös toimialan sivutuotannon.

Tilaston tuotanto on tähän asti perustunut noin 750 toimipaikan tai yrityksen otokseen. Tiedonantorasitetta on haluttu vähentää ja siihen on uudistuksella päästy. Volyymi-indeksin otos on nyt noin 350 toimipaikkaa tai yritystä. Peittävyys on kuitenkin parantunut, kun osa toimialoja saadaan liikevaihtotietojen kautta.

Aikaisemmin teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa 3-numerotasolla oli käytössä ns. sekakeruu eli toimialojen sisällä tiedusteltiin sekä määrä- että arvotietoja. Vuodesta 2019 alkaen on käytössä toimialapuhdaskeruu eli käytössä on toimialoittain joko määrä- tai arvotietoja. Näiden uudistusten myötä teollisuustuotannon volyymi-indeksin vastaavuus kansantalouden tilipidon tuotannon suhdannekuvaajaan paranee.

Alla olevassa taulukossa on esitetty toimialoittaiset jalostusarvo-osuudet vuosilta 2015, 2016 ja 2017 koko teollisuuden (BCD) jalostusarvosta.

Jalostusarvo-osuudet teollisuudessa vuosina 2015, 2016 ja 2017

TOL 2008 Jalostusarvo-osuus 2015 (%) Jalostusarvo-osuus 2016 (%) Jalostusarvo-osuus 2017 (%)
Koko teollisuus (BCD) 100,0 100,0 100,0
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 1,6 1,9 2,4
Teollisuus (C) 88,6 86,7 86,7
Elintarviketeollisuus (10-11) 8,3 8,1 7,2
Metsäteollisuus (16-17) 14,2 12,8 13,3
Kemianteollisuus (19-22) 14,4 15,8 15,7
Metalliteollisuus (24-33) 44,1 44,2 43,4
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) 13,2 12,5 13,1
Kulkuneuvojen valmistus (29-30) 2,8 3,1 2,8
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) 11,2 11,4 10,9


Päivitetty 8.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2019-03-08_uut_001.html