Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.11.2017

Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo kasvoi 3,9 prosenttia vuoden 2016 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 0,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2016– III/2017 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2016– III/2017 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 22,4 prosenttia, kemianteollisuudessa 10,4 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 8,6 prosenttia, metalliteollisuudessa 5,7 prosenttia ja muun teollisuuden toimialalla 4,5 prosenttia. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta sähköntuotannossa 4,4 prosenttia, metsäteollisuudessa 4,6 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 7,0 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen verrattuna autokaupassa 7,8 prosenttia. Muilla kaupan alatoimialoilla varastojen arvo laski vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Tukkukaupassa varastojen arvo laski 2,3 prosenttia edellisvuodesta ja vähittäiskaupassa 2,7 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2016– III/2017, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2016– III/2017, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia vuoden 2017 toiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2017 toiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo laski teollisuudessa 0,8 prosenttia ja sähköntuotannossa 0,9 prosenttia. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski edelliseen neljännekseen verrattuna 3,9 prosenttia ja kaivostoiminnassa 13,5 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2017, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (281,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2017/03/tva_2017_03_2017-11-17_tie_001_fi.html