Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.2.2021

Yritysten varastojen arvo laski vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat edellisvuodesta 5,3 prosenttia vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo pieneni 7,0 prosenttia vuoden 2019 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 3,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa IV/2019– IV/2020 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa IV/2019– IV/2020 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä varastojen arvo kasvoi vuodentakaisesta muun teollisuuden toimialalla 3,5 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 2,4 prosenttia sähköntuotannossa 0,6 prosenttia ja kaivostoiminnassa 0,6 prosenttia. Vuoden 2019 neljänteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo väheni metsäteollisuudessa 3,5 prosenttia, kemianteollisuudessa 5,5 prosenttia, metalliteollisuudessa 10,3 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 13,2 prosenttia.

Kaupan alalla varastot laskivat kaikilla toimialoilla vuoden 2019 neljänteen neljännekseen verrattuna. Vähittäiskaupassa varastojen arvo laski 0,5 prosenttia, tukkukaupassa 0,6 prosenttia ja autokaupassa 14,4 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla IV/2019– IV/2020, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla IV/2019– IV/2020, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä 0,1 prosenttia vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo laski teollisuudessa 0,9 prosenttia, sähköntuotannossa 2,6 prosenttia sekä kaivostoiminnassa 9,7 prosenttia. Kaupan toimialalla varastojen arvo kasvoi edelliseen neljännekseen verrattuna 2,5 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2020/04/tva_2020_04_2021-02-18_tie_001_fi.html