Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto uudistuu

Varastotilasto uudistuu vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen julkistuksesta alkaen.

Jatkossa varastotilastossa julkaistaan euromääräisen tasotiedon sijaan indeksisarjaa, joka pyrkii kuvaamaan varastojen muutosta tilaston kattamilla toimialoilla. Tilastoon sisällytetään teollisuuden ja kaupan toimialojen ohella myös kaivostoiminnan ja sähköntuotannon toimialat.

Tiedonkeruun ohjeistusta selkeytetään siten, että osatulouttavia yrityksiä pyydetään jatkossa ilmoittamaan tiedot sekä tilinpäätöskäytännöstä poiketen suoriteperusteisina että kirjanpidon mukaisesti osatuloutuskirjauksia soveltaen. Suoriteperusteista tietoa käytetään kansantalouden neljännesvuositilinpidon laskennassa. Varastotilaston tiedoissa pyritään kuitenkin säilyttämään yhdenmukaisuus yritysten tilinpäätöksiin, jossa suoriteperusteisesta kirjanpidosta voidaan poiketa valmistusasteen perusteella tuotoksi kirjattavien pitkäaikaishankkeiden tapauksessa.

Varastotilasto julkaistaan uudistusten mukaisena ensimmäistä kertaa 19.5.2014.

 


Päivitetty 25.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/tva_2014-02-25_uut_001_fi.html