Julkaistu: 17.11.2008

Työtunnin hinta nousi Suomessa 2,7 prosenttia vuonna 2007

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tehdyn työtunnin kustannus nousi yksityisellä ja kuntasektorilla 2,7 prosenttia vuonna 2007. Yleisesti noin kaksi kolmasosaa kustannusten bruttonoususta perustuu sopimuskorotuksiin ja yksi kolmasosa liukumiin ja rakennetekijöihin.

Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin mukaan tehdyn työtunnin kustannus nousi vuonna 2007 euroalueella teollisuuden ja palvelujen toimialoilla keskimäärin 2,6 prosenttia. Myös Suomessa tehdyn tunnin kustannukset nousivat vastaavilla toimialoilla 2,6 prosenttia. Euroalueen maista kustannukset kohosivat nopeimmin Sloveniassa, 8,4 prosenttia. Saksassa työvoimakustannukset nousivat vähiten, 0,7 prosenttia.

Tehdyn työtunnin kustannusten muutos Suomessa ja euroalueella edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, I/2001 - II/2008, prosenttia

Työtunnin kustannus nousi noin 30,5 prosenttia vuosina 2000-2007

Tehdyn työtunnin kustannus oli yksityisellä sektorilla vuonna 2007 keskimäärin 30,5 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2000. Kustannukset kohosivat eniten rahoituksessa ja liike-elämän palveluissa, 36,4 prosenttia. Vähiten kustannukset nousivat koulutuksen, terveydenhuollon ja muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialoilla, 24,9 prosenttia. Kuntasektorilla työtunnin hinta kohosi samana ajankohtana 28,4 prosenttia.

Toisen neljänneksen keskimääräinen tuntikustannusten muutos on jälleen nopeutunut vuonna 2008. Vastaavia kasvulukuja on viimeksi koettu vuonna 2001, jolloin kustannukset kasvoivat 6,1 vastaavalla ajankohdalla. Sen jälkeen kasvu on hidastunut aina vuoteen 2007 asti. Toisella neljänneksellä 2008 tehdyn tunnin kustannukset nousivat 6,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työtunti maksoi viime vuonna 31,50 euroa

Kokoaikaisen palkansaajan tekemä työtunti maksoi teollisuudessa vuonna 2007 keskimäärin 31,50 euroa. Palkkakustannusten osuus oli 24,80 ja sosiaalikustannusten osuus oli 6,40 euroa.

Työvoimakustannusindeksi kattaa lähes kaikki yksityisen sektorin teollisuus- ja palvelutoimialat. Luvut ovat ennakkotietoja, joten ne voivat vielä tarkentua. Arvio vuoden 2007 kustannusten muutoksesta perustuu keskiansioon, sillä työpanoksen muutoksen vaikutuksesta työtunnin kustannukseen ei ole vielä tietoa. Laskentamenetelmät ja indeksin peittävyys vaihtelevat eri maissa.

Lähde: Työvoimakustannusindeksi 2003 = 100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 14.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2007/tvki_2007_2008-11-17_tie_001.html