Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 12.3.2013

Tehdyn työtunnin kustannus nousi loka - joulukuussa 4,3 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2012 loka-joulukuussa 4,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2012 loka-joulukuussa 2,6 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 4,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 3,3 prosenttia.

Valtiolla työvoimakustannukset nousivat vuoden 2012 loka-joulukuussa 6,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä nousivat 6,2 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä oli kaksi arkipyhää enemmän kuin vastaavalla ajankohdalla vuotta aiemmin. Työpäivien väheneminen vaikuttaa työvoimakustannusindeksissä kustannusten kasvuun. Yhden työpäivän laskennallinen vaikutus on noin 1,5 prosenttia. Kuntasektorilla työvoimakustannukset nousivat 4,1 prosenttia ja kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä 3,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Työvoimakustannusindeksin sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja- ja trenditietoja käytettäessä. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html .

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 4,4 prosenttia loka-joulukuussa 2012 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 4,7 prosenttia ja rakentamisessa 4,6 prosenttia loka-joulukuussa 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 3,8 prosenttia.

Koko teollisuudessa kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,4 prosenttia loka-joulukuussa 2012 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,5 prosenttia ja rakentamisessa 2,2 prosenttia loka-joulukuussa 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 3,1 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä 4,3 4,4 2,6
B-E Teollisuus 4,4 4,9 2,4
F Rakentaminen 4,6 4,3 2,2
G-N Yritystalouden palvelualat 3,8 3,8 3,1
J-R Valtio 6,1 6,2 ..
E-S Kunta 4,1 3,3 ..

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (316,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 12.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/04/tvki_2012_04_2013-03-12_tie_001_fi.html