Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 10.3.2016

Tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 0,8 prosenttia edellisvuodesta

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2015 loka-joulukuussa 0,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2015 loka-joulukuussa 1,8 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,2 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2015 loka-joulukuussa 0,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset nousivat 1,0 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 1,0 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi valtiolla 1,2 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 1,0 prosenttia vuoden 2015 loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 1,0 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 0,7 prosenttia.

Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä oli yksi työpäivä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 4. vuosineljännes 2015

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 0,8 0,2 1,8
B-E Teollisuus 2,3 0,8 3,5
F Rakentaminen 1,4 1,3 2,2
G-N Yritystalouden palvelualat 0,2 -0,0 0,9
J-R Valtio 0,8 1,0 1,0
D-S Kunta 1,0 1,0 ..

Teollisuuden toimialoilla (B-E) tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,3 prosenttia, rakentamisessa (F) nousi 1,4 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus kasvoi 0,2 prosenttia. Teollisuuden toimialoilla tehtyjen tuntien määrän lasku (3,9 prosenttia) edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna nopeutti kustannusten kasvua. Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot laskivat samaan aikaan 2,0 prosenttia työvoimakustannusindeksin tietojen mukaan. Rakentamisen toimialalla sekä palkkakustannukset että tehdyt tunnit vähenivät. Yritystalouden palvelualoilla palkkakustannukset laskivat 1,0 prosenttia ja tehdyt tunnit vähenivät 0,6 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista suurin tehdyn tunnin kustannuskasvu oli metalliteollisuudessa, 5,8 prosenttia. Ilman satunnaisia tai kertaluontoisia palkkaeriä tehdyn tunnin kustannus nousi 1,3 prosenttia metalliteollisuudessa. Metsäteollisuudessa kustannus nousi 1,9 prosenttia. Palvelualoilla suurin kasvu oli informaation ja viestinnän toimialalla, 1,6 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla kustannukset laskivat 2,8 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 3,5 prosenttia loka-joulukuussa 2015 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,2 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla kustannus nousi 0,9 prosenttia.

Metsäteollisuudessa kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 3,8 prosenttia ja metalliteollisuudessa 7,6 prosenttia loka-joulukuussa 2015 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Informaation ja viestinnän toimialalla kustannukset kasvoivat 3,3 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, Petri Ruohonen 029 551 3465, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (296,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 10.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2015/04/tvki_2015_04_2016-03-10_tie_001_fi.html