Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 7.9.2018

Tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti-kesäkuussa 0,8 prosenttia edellisvuodesta

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 huhti-kesäkuussa 0,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 huhti-kesäkuussa 2,8 prosenttia. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä työpäiviä oli yksi enemmän kuin vuoden 2017 vastaavana ajankohtana. Työpäivien määrän nousu vaikuttaa tavallisesti työvoimakustannusindeksissä kustannusten laskuun.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2018 huhti-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,9 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat vuoden 2018 huhti-kesäkuussa 1,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat 1,2 prosenttia. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset laskivat 1,3 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 1,6 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat 0,7 prosenttia vuoden 2018 huhti-kesäkuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset laskivat 0,9 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 1,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 2. vuosineljännes 2018

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 0,8 1,2 2,8
B-E Teollisuus 0,3 0,8 2,3
F Rakentaminen 2,7 2,7 3,3
G-N Yritystalouden palvelualat 0,7 1,2 1,8
J-R Valtio -1,3 -1,3 -1,2
D-S Kunta -0,7 -0,9 ..

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 0,3 prosenttia, rakentamisen toimialalla (F) 2,7 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 0,7 prosenttia huhti-kesäkuussa 2018.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2018 toisella neljänneksellä metsäteollisuudessa 1,9 prosenttia ja metalliteollisuudessa laskivat 1,2 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset nousivat 3,4 prosenttia ja kemianteollisuudessa 0,1 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu oli kaupan alalla, 2,2 prosenttia. Rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla kustannukset laskivat 2,5 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 2,3 prosenttia huhti-kesäkuussa 2018 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 3,3 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus nousi 1,8 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski metalliteollisuudessa 1,0 prosenttia ja nousi metsäteollisuudessa 3,2 prosenttia huhti-kesäkuussa 2018 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kaupan toimialalla 3,5 prosenttia, informaation ja viestinnän alalla 0,9 prosenttia sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 3,2 prosenttia. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla oli 2,0 prosentin nousu kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (281,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 7.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/02/tvki_2018_02_2018-09-07_tie_001_fi.html