Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.6.2005

Veronalaiset tulot kasvoivat neljä prosenttia

Yksityisten henkilöiden veronalaiset tulot kasvoivat 3,9 prosenttia vuodesta 2002 vuoteen 2003. Kaikkiaan he saivat niitä 88,7 miljardia euroa, joista ansiotuloja 81,6 miljardia ja pääomatuloja 7,1 miljardia euroa. Ansiotulot kasvoivat 3,4 ja pääomatulot 9,5 prosenttia edellisvuodesta. Ansiotuloja sai 4,2 miljoonaa ja pääomatuloja 1,8 miljoonaa henkeä.

Palkkatuloja tulonsaajat saivat 55,9 miljardia ja eläketuloja 16,1 miljardia euroa. Työttömyysturvaetuuksia tulonsaajat saivat 2,7 miljardia, kotihoidon tukea 335 miljoonaa, opintorahoja 459 miljoonaa, osinkoja 854 miljoonaa ja ulkomaan tuloja 303 miljoonaa euroa. Pääomatuloista suurimmat erät muodostivat osingot, 3,4 miljardia, sekä luovutusvoitot, 1,8 miljardia. Vuokratuloja tulonsaajat saivat 942 miljoonaa ja metsätalouden pääomatuloja 305 miljoonaa euroa. Yrittäjätuloja tulonsaajat saivat maataloudesta miljardin, yhtymistä 1,2 miljardia ja elinkeinotoiminnasta 2,1 miljardia euroa.

Tulot kasvoivat aika tasaisesti koko maassa, hieman keskimääräistä enemmän Pohjois-Savossa ja Ahvenanmaalla, missä ne kasvoivat reilut viisi prosenttia. Tulonsaajaa kohti tulot olivat edelleen suurimmat Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla. Alhaisimmat ne olivat Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Lapissa, joissa keskitulot jäivät alle 17 000 euron.

Veronalaiset tulot tulonsaajaa kohti maakunnittain 2003

Lähde: Tulo- ja varallisuustilasto 2003, Tulot ja kulutus 2005:12. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala (09) 1734 3422, timo.matala@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 17.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2003/tvt_2003_2005-06-17_tie_001.html