Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.6.2014

Nuorilla miehillä korkein työttömyysriski vuonna 2013

Vuoden 2012 lopussa työllisinä olleista 2,3 miljoonasta henkilöstä oli vuoden kuluttua työttömänä 4,4 prosenttia (103 000 henkeä). Miesten työttömyysriski oli naisten riskiä korkeampi. Iän mukaan tarkasteltuna työttömyysriski oli suurin 18–24-vuotiailla työllisillä. Alueellisesti riski oli korkein Kainuun maakunnassa.

18–64-vuotiaiden työllisten miesten työttömyysriski iän mukaan vuosina 2003, 2008 ja 2013, (%)

18–64-vuotiaiden työllisten miesten työttömyysriski iän mukaan vuosina 2003, 2008 ja 2013, (%)

Nuorten ja ikääntyneiden työllisten työttömyysriski suurin

Iän mukaan tarkasteltuna työllisten työttömyysriski – vuoden lopussa työllisenä olleen henkilön riski menettää työpaikkansa seuraavan vuoden aikana – oli vuonna 2013 niin naisilla kuin miehilläkin keskimääräistä korkeampi nuorten ja ikääntyneiden työllisten ikäryhmissä. Riski oli erityisen korkea nuorilla miehillä. Tilanne on ollut samankaltainen kaikkina tarkasteluvuosina 2003, 2008 ja 2013.

18–64-vuotiaiden työllisten naisten työttömyysriski iän mukaan vuosina 2003, 2008 ja 2013, (%)

18–64-vuotiaiden työllisten naisten työttömyysriski iän mukaan vuosina 2003, 2008 ja 2013, (%)

Työttömyysriskien tasot ja niissä tapahtuneet muutokset kuitenkin eroavat sukupuolten välillä eri vuosina. Vuonna 2003 työllisten työttömyysriski oli naisilla 4,1 ja miehillä 4,0 prosenttia, kun kymmenen vuoden kuluttua riski oli miehillä 5,2 ja naisilla 3,7 prosenttia. Miesten työttömyysriski on kasvanut sekä vuosina 2008 että 2013. Vuonna 2013 riski kasvoi varsinkin alle 25-vuotiaiden miesten ikäryhmässä, jossa työttömäksi jäämisen riski oli korkeimmillaan. Naisilla vuoden 2013 työttömyysriski oli vuosien 2003 (4,1 %) ja 2008 (2,9 %) tason välillä.

Kainuussa korkein työllisten työttömyysriski

Alueellisesti tarkasteltuna 18–64-vuotiaiden työllisten työttömyysriski oli korkeimmillaan Kainuussa (7,5 %), Keski-Suomessa (6,1 %) ja Lapissa (6,0 %). Matalin riski oli Ahvenanmaalla, 1,7 prosenttia. Naisten työttömyysriski oli kaikissa maakunnissa miehiä matalammalla tasolla. Myös kaikkien 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä työttömyysriski oli suurin Kainuussa. Nuorilla naisilla riski oli kuitenkin korkein Lapissa.

18–24-vuotiaiden työllisten miesten ja naisten työttömyysriski maakunnittain vuonna 2013, (%)

18–24-vuotiaiden työllisten miesten ja naisten työttömyysriski maakunnittain vuonna 2013, (%)

Nuoret harvemmin työttömänä myös edellisvuonna

Nuoret olivat vanhempiin ikäryhmiin verrattuna selvästi harvemmin työttömänä kaksi vuotta peräkkäin. Vuoden 2013 lopussa työttömänä olleista 18–24-vuotiaista oli myös vuotta aiemmin työttömänä 23,9 prosenttia, kun taas 55 vuotta täyttäneistä työttömistä vuotta aiemmin työttömänä oli 68,6 prosenttia. Kaikilla 18–64-vuotiailla työttömillä osuus oli 49,0 prosenttia.

Naisten riski työttömyyden toistumiselle oli 45,9 prosenttia, miesten 51,1 prosenttia. Miehillä riski toistuvalle työttömyydelle oli lähes kaikissa ikäryhmissä naisten riskiä suurempi. Erot sukupuolten välillä olivat pienimmillään nuorimpien ja vanhimpien ikäryhmien kohdalla. Alle 20-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden naisten toistuvan työttömyyden riski ylitti hienoisesti miesten riskin.

Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot saadaan työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisteristä.


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aura Pasila 09 1734 3576, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (285,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2013/02/tyokay_2013_02_2014-06-05_tie_001_fi.html