Suomen virallinen tilasto

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ulkomaalaistaustaisten yleisin toimiala vuonna 2017 oli kiinteistöjen siivous
3.10.2019
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2017 kiinteistöjen siivouksen toimialalla työskenteli 11 300 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Toimialalla työskenteli noin kahdeksan prosenttia ulkomaalaistaustaisista työllisistä. Kiinteistöjen siivous on ollut ulkomaalaistaustaisen väestön yleisin toimiala vuodesta 2010. Maassaolovuosiryhmittäin tarkasteltuna toimialalla työskentely oli yleisempää lyhyemmän ajan maassa asuneiden työllisten keskuudessa.

Seuraava julkistus:
1.11.2019

Kuvaus: Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012
28.9.2011
Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html