Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Ammatillinen eriytyminen palkansaajilla ja yrittäjillä vuosina 2016 ja 2011

Sukupuolen mukainen ammatillinen eriytyminen, segregaatio, perustuu ammattiryhmien luokitteluun sukupuoliosuuksien mukaan. Segregaation voimakkuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon palkansaajista toimii tasa-ammateissa.

Taulukko 1. Ammattien 5-luokkainen segregaatioluokitus

Segregaatioluokka Ammattiryhmistä ne, joissa
Naisten ammatti naisia > 90 %
Naisvaltainen ammatti 60 % < naisten osuus <= 90 %
Tasa-ammatti 40 % <= naisten/miesten osuus <= 60 %
Miesvaltainen ammatti 60 % < miesten osuus <= 90 %
Miesten ammatti miehiä > 90 %

Palkansaajien ja yrittäjien ammatillista eriytymistä tarkastellaan seuraavissa kappaleissa Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmien pohjalta.

2.1 Palkansaajilla ammatillinen eriytyminen voimistui vuodesta 2011 vuoteen 2016

Vuoden 2016 palkansaajista 9,3 prosenttia sijoittui tasa-ammatteihin, joissa eri sukupuolta olevien osuus ammattiryhmissä toimivista on 40–60 prosenttia. Tasa-ammateissa työskentelevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista (pl. ammattitieto puuttuu) oli viisi prosenttiyksikköä pienempi vuonna 2016 kuin vuonna 2011.

Kuvio 1. Palkansaajien määrä eri segregaatioluokissa vuosina 2011 ja 2016

Kuvio 1. Palkansaajien määrä eri segregaatioluokissa vuosina 2011 ja 2016

Palkansaajilla tasa-ammateista oli viiden vuoden aikana poistunut muun muassa seuraavat ammattiryhmät: myyntiedustajat (36 400), postinkantajat (11 900) sekä hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat (15 000). Yhteensä viidessä vuodessa palkansaajien tasa-ammateista poistui 112 700 henkilöä ja noin 20 ammattiryhmää. Ja vaikka tasa-ammattiryhmiä myös syntyi noin 20, olivat ne tasa-ammateista poistuneita ammattiryhmiä reilusti pienempiä.

Isoimmat tasa-ammattiryhmiksi muuntuneista ammattiryhmistä olivat johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat (5 900 henkilöä vrt. myyntiedustajat 36 400 henkilöä), talonrakennuksen arkkitehdit (3 200) sekä luotto- ja laina-asiantuntijat (3 000). Ammateissa, jotka olivat muuttuneet sukupuolijakaumaltaan tasaisiksi, työskenteli kuitenkin vain 20 000 palkansaajaa.

Palkansaajilla kaikkein tasaisimmin jakautuneita ammattiryhmiä olivat matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät (yhteensä 1 600 henkilöä, joista naisia 49,9 % ja miehiä 50,1 %), puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijöinä (yhteensä noin 100 henkilöä, joista naisia 50,0 % ja miehiä 50,0 %) sekä rahoitus- ja sijoitusneuvojina (yhteensä 3 300 henkilöä, joista naisia 50,1 % ja miehiä 49,9 %).

Vuonna 2016 palkansaajien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät (14 700), mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (14 200) sekä ammatillisen koulutuksen opettajat (14 000).

Taulukko 2. 18–74-vuotiaiden palkansaajien lukumäärät ja osuudet segregaatioluokissa vuonna 2016 1)

Segregaatioluokka Palkansaajia Osuus palkansaajista, % Naisia Osuus naisista, % Miehiä Osuus miehistä, %
Naisten ammatit 299 039 15,2 280 696 27,4 18 343 1,9
Naisvaltaiset ammatit 686 524 34,9 520 465 50,8 166 059 17,6
Tasa-ammatit 182 931 9,3 93 776 9,1 89 155 9,5
Miesvaltaiset ammatit 482 559 24,5 114 419 11,2 368 140 39,1
Miesten ammatit 315 161 16,0 15 637 1,5 299 524 31,8
Yhteensä 1 966 214 100,0 1 024 993 100,0 941 221 100,0
1) Segregaatioluokat pohjautuvat Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmiin. Osuudet taulukossa on laskettu ammattiluokan saaneilta. Palkansaajia oli yhteensä 2 039 099, joista naisten osuus oli 52,0 prosenttia ja miesten osuus oli 48,0 prosenttia. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 3,6 prosentilla kaikista palkansaajista, naisilla 3,5 ja miehillä 3,7 prosentilla.

 

2.2 Yrittäjiä työskenteli tasa-ammateissa enemmän vuonna 2016 kuin vuonna 2011

Vuoden 2016 yrittäjistä 16,4 prosenttia sijoittui tasa-ammatteihin, joissa eri sukupuolta olevien osuus ammattiryhmissä toimivista on 40–60 prosenttia. Tasa-ammateissa työskentelevien yrittäjien osuus kaikista yrittäjistä (pl. ammattitieto puuttuu) oli vuonna 2016 noin 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2011. Tarkastelussa ei ole huomioitu sitä, että naisten osuus kaikista yrittäjistä oli vain 33 prosenttia.

Kuvio 2. Yrittäjien määrä eri segrekaatioluokissa vuosin 2011 ja 2016

Kuvio 2. Yrittäjien määrä eri segrekaatioluokissa vuosin 2011 ja 2016

Viiden vuoden aikana tasa-ammateiksi muuntuneita ammattiryhmiä yrittäjillä olivat muun muassa hierojat ja kuntohoitajat (2 800), puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät (1 200) sekä kioski- ja torimyyjät (500). Poistuneissa tasa-ammattiryhmistä suurin oli verhoilijat (400). Viidessä vuodessa yrittäjien tasa-ammatteihin tuli 6 000 henkilöä ja poistui noin 1 400 henkilöä.

Yrittäjillä kaikkein tasaisimmin jakautuneita ammattiryhmiä olivat muun muassa graafiset ja multimediasuunnittelijat (yhteensä 700 henkilöä, joista naisia 50,4 % ja miehiä 49,6 %), yleislääkärit (yhteensä noin 500 henkilöä, joista naisia 49,9 % ja miehiä 50,1 %) sekä yksityiskotien taloudenhoitajat (yhteensä 500 henkilöä, joista naisia 49,3 % ja miehiä 50,7 %).

Vuonna 2016 yrittäjien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat kauppiaat (pienyrittäjät) (10 300), ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt (4 100) sekä hierojat ja kuntohoitajat (2 800).

Taulukko 3. 18–74-vuotiaiden yrittäjien lukumäärät ja osuudet segregaatioluokissa vuonna 2016 1)

Segregaatioluokka Yrittäjiä Osuus yrittäjistä, % Naisia Osuus naisista, % Miehiä Osuus miehistä, %
Naisten ammatit 13 420 6,2 12 663 18,2 757 0,5
Naisvaltaiset ammatit 17 491 8,1 12 511 17,9 4 980 3,4
Tasa-ammatit 35 340 16,4 17 064 24,5 18 276 12,5
Miesvaltaiset ammatit 95 796 44,3 24 433 35,0 71 363 48,8
Miesten ammatit 53 974 25,0 3 090 4,4 50 884 34,8
Yhteensä 216 021 100,0 69 761 100,0 146 260 100,0
1) Segregaatioluokat pohjautuvat Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmiin. Osuudet taulukossa on laskettu ammattiluokan saaneilta. Yrittäjiä oli yhteensä 236 580, joista naisten osuus oli 33,5 prosenttia ja miesten osuus oli 66,5 prosenttia. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 8,7 prosentilla kaikista yrittäjistä, naisilla 12,0 ja miehillä 7,0 prosentilla vuonna 2016.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3601, Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Ammatti ja sosioekonominen asema 2016, 2. Ammatillinen eriytyminen palkansaajilla ja yrittäjillä vuosina 2016 ja 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2016/04/tyokay_2016_04_2018-11-02_kat_002_fi.html