Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Ammatillinen eriytyminen palkansaajilla ja yrittäjillä vuosina 2017 ja 2012

Tasa-ammateissa työskentelevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista vuonna 2017 oli kymmenen prosenttia, laskua viidessä vuodessa oli viisi prosenttiyksikköä. Tasa-ammateissa työskentelevien yrittäjien osuus oli 14 prosenttia, joka pysyi samana vuodesta 2012.

Kuvio 1. Palkansaajien määrä eri segregaatioluokissa vuosina 2012 ja 2017 (kuvion otsikko korjattu 6.11.2019)

Kuvio 1. Palkansaajien määrä eri segregaatioluokissa vuosina 2012 ja 2017 (kuvion otsikko korjattu 6.11.2019)

Sukupuolen mukainen ammatillinen eriytyminen, segregaatio, perustuu ammattiryhmien luokitteluun sukupuoliosuuksien mukaan. Segregaation voimakkuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon henkilöitä työskentelee tasa-ammateissa.

Taulukko 1. Ammattien 5-luokkainen segregaatioluokitus

Segregaatioluokka Ammattiryhmistä ne, joissa
Naisten ammatti naisia > 90 %
Naisvaltainen ammatti 60 % < naisten osuus <= 90 %
Tasa-ammatti 40 % <= naisten/miesten osuus <= 60 %
Miesvaltainen ammatti 60 % < miesten osuus <= 90 %
Miesten ammatti miehiä > 90 %

Palkansaajien ja yrittäjien ammatillista eriytymistä tarkastellaan seuraavissa kappaleissa Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmien pohjalta.

2.1 Tasa-ammateissa työskentelevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista laskenut viidessä vuodessa viisi prosenttiyksikköä

Vuoden 2017 palkansaajista 8,9 prosenttia sijoittui tasa-ammatteihin, joissa eri sukupuolta olevien osuus ammattiryhmissä toimivista on 40–60 prosenttia. Tasa-ammateissa työskentelevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista (pl. ammattitieto puuttuu) oli noin viisi prosenttiyksikköä pienempi vuonna 2017 kuin vuonna 2012.

Palkansaajilla tasa-ammateista oli viiden vuoden aikana poistunut muun muassa seuraavat ammattiryhmät: myyntiedustajat (37 400), hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat (16 300) sekä postinkantajat (10 000). Yhteensä viidessä vuodessa palkansaajien tasa-ammateista poistui 92 900 henkilöä ja noin 25 ammattiryhmää. Ammateissa, jotka olivat muuttuneet sukupuolijakaumaltaan tasaisiksi, työskenteli kuitenkin vain 14 700 palkansaajaa ja tasa-ammattiryhmiä syntyi noin 15. Isoimmat tasa-ammattiryhmiksi muuntuneista ammattiryhmistä olivat johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat (6 300 henkilöä), talonrakentamisen arkkitehdit (3 200 henkilöä) sekä muut lainopilliset erityisasiantuntijat (2 200 henkilöä).

Palkansaajilla kaikkein tasaisimmin jakautuneita ammattiryhmiä vuonna 2017 olivat maatalouslomittajat (yhteensä 4 200 henkilöä, joista naisia 49,9 prosenttia ja miehiä 50,1 prosenttia), mainos- ja tiedotusjohtajat (yhteensä 1 100 henkilöä, joista naisia 50,5 prosenttia ja miehiä 49,5 prosenttia) sekä karjanhoitajat (yhteensä 2 500 henkilöä, joista naisia 50,5 prosenttia ja miehiä 49,5 prosenttia).

Vuonna 2017 palkansaajien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät (14 700 henkilöä), mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (14 500 henkilöä) sekä ammatillisen koulutuksen opettajat (13 200 henkilöä).

Taulukko 2. 18-74-vuotiaiden palkansaajien lukumäärät ja osuudet segregaatioluokissa 2017 1)

Segregaatioluokka Palkansaajat, lkm Osuus palkansaajista, % Naisia Osuus naisista, % Miehiä Osuus miehistä, %
Naisten ammatit 306 592 15.1 287 041 27.3 19 551 2.0
Naisvaltaiset ammatit 710 484 35.0 535 677 50.9 174 807 17.8
Tasa-ammatit 181 536 8.9 93 199 8.9 88 337 9.0
Miesvaltaiset ammatit 502 364 24.7 119 216 11.3 383 148 39.1
Miesten ammatit 331 609 16.3 16 690 1.6 314 919 32.1
Yhteensä 2 032 585 100.0 1 051 823 100.0 980 762 100.0
1) Segregaatioluokat pohjautuvat Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmiin. Osuudet taulukossa on niistä palkansaajista, joille oli ammattiryhmät. Palkansaajia oli yhteensä 2 097 703, joista naisten osuus oli 51,6 prosenttia ja miesten osuus oli 48,4 prosenttia. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 3,1 prosentilla kaikista palkansaajista, noin 3,4 prosentilla kaikista palkansaajanaisista ja 2,8 prosentilla kaikista palkansaajamiehistä vuonna 2017.
2.2 Tasa-ammateissa työskentelevien yrittäjien osuus kaikista yrittäjistä kasvanut

Vuoden 2017 yrittäjistä 14 prosenttia sijoittui tasa-ammatteihin, joissa eri sukupuolta olevien osuus ammattiryhmissä toimivista on 40–60 prosenttia. Tasa-ammateissa työskentelevien yrittäjien osuus kaikista yrittäjistä vuonna 2017 (pl. ammattitieto puuttuu) ei muuttunut vuodesta 2012. Tarkastelussa ei ole huomioitu sitä, että naisten osuus kaikista yrittäjistä oli vain 34 prosenttia.

Kuvio 2. Yrittäjien määrä eri segregaatioluokissa vuosina 2012, 2017

Kuvio 2. Yrittäjien määrä eri segregaatioluokissa vuosina 2012, 2017

Viiden vuoden aikana tasa-ammateiksi muuntuneita ammattiryhmiä yrittäjillä olivat muun muassa puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät (1 100 henkilöä) sekä kioski- ja torimyyjät (500 henkilöä). Poistuneissa tasa-ammattiryhmistä suurin oli kuvataiteilijat (400 henkilöä). Viidessä vuodessa yrittäjien tasa-ammatteihin tuli 1 900 henkilöä ja poistui 1 600 henkilöä.

Yrittäjillä kaikkein tasaisimmin jakautuneita ammattiryhmiä olivat muun muassa gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät (yhteensä noin 60 henkilöä, joista naisia 50,0 prosenttia ja miehiä 50,0 prosenttia), historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit (yhteensä 110 henkilöä, joista naisia 50,0 prosenttia ja miehiä 50,0 prosenttia), yksityiskotien taloudenhoitajat (yhteensä 450 henkilöä, joista naisia 50,1 prosenttia ja miehiä 49,9 prosenttia) sekä yleislääkärit (yhteensä 450 henkilöä, joista naisia 48,9 prosenttia ja miehiä 51,1 prosenttia).

Vuonna 2017 yrittäjien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat kauppiaat (pienyrittäjät) (9 400 henkilöä), ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt (4 300 henkilöä) sekä liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat (2 300 henkilöä).

Taulukko 3. 18-74-vuotiaat yrittäjät segregaatioluokissa vuonna 2017 1)

Segregaatioluokka Palkansaajat, lkm Osuus yrittäjistä, % Naisia Osuus naisista, % Miehiä Osuus miehistä, %
Naisten ammatit 13 384 6.5 12 640 18.8 744 0.5
Naisvaltaiset ammatit 21 508 10.5 15 086 22.5 6 422 4.6
Tasa-ammatit 29 196 14.2 13 781 20.5 15 415 11.1
Miesvaltaiset ammatit 90 463 44.0 22 748 33.9 67 715 48.9
Miesten ammatit 50 953 24.8 2 847 4.2 48 106 34.8
Yhteensä 205 504 100.0 67 102 100.0 138 402 100.0
1) Segregaatioluokat pohjautuvat Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmiin.Osuudet taulukossa on niistä yrittäjistä, joille oli ammattiryhmät. Yrittäjiä oli yhteensä 230 027, joista naisten osuus oli 33,8 prosenttia ja miesten osuus oli 66,2 prosenttia. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 10,7 prosentilla kaikista yrittäjistä, noin 13,7 prosentilla kaikista naisyrittäjistä ja noin 9,1 prosentilla kaikista miesyrittäjistä vuonna 2017. Vuonna 2017 ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 10,7 prosentilla kaikista yrittäjistä, naisilla 13,7 ja miehillä 9,1 prosentilla.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Mikkelä 029 551 2973, Juho Keva 029 551 3601, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 01.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2017, 2. Ammatillinen eriytyminen palkansaajilla ja yrittäjillä vuosina 2017 ja 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2017/04/tyokay_2017_04_2019-11-01_kat_002_fi.html