Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Taloudellinen huoltosuhde oli 142 vuonna 2020

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan taloudellinen huoltosuhde oli 142 vuonna 2020. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2020 sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 142 ei-työssäkäyvää henkilöä. Vuonna 2019 huoltosuhde oli 133. Työssäkäyviä 18–64-vuotiaita henkilöitä oli yhteensä 2 249 000 vuonna 2020 joista palkansaajia oli 2 013 000 sekä yrittäjiä oli 236 000. Työttömiä henkilöitä oli yhteensä 352 000 ja työvoiman ulkopuolella olevia 2 898 000.

Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2020

Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2020

Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan työllisten lukumäärän suhdetta työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman ulkopuolisiksi lasketaan 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat.

Työllisten lukumäärän noustessa suhteessa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrään, taloudellinen huoltosuhdeluku laskee. Vastaavasti työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien lukumäärän kasvaessa suhteessa työllisten määrään, huoltosuhdeluku kasvaa. Taloudellisen huoltosuhteen vaihteluun voivat vaikuttaa esimerkiksi eläkeläisten määrän kasvu ja työllisyystilanne. Taloudellisessa huoltosuhteessa on esiintynyt suurta vaihtelua viimeisten vuosikymmenien aikana. 1990-luvun laman aikana taloudellinen huoltosuhde oli korkealla. Korkeimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1993, jolloin sataa työllistä henkilöä kohden löytyi 172 ei-työllistä henkilöä. Matalimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1989 (112).

1.1 Työllisiä väestössä oli 2 285 000 ja työttömiä sekä työvoiman ulkopuolella olevia yhteensä 3 249 000

Vuonna 2020 työttömänä oli 352 000 henkilöä. Työttömien määrä kasvoi edellisvuodesta 95 000 henkilön verran. Työvoiman ulkopuolella olevista oli eläkeläisiä 1 439 000, opiskelijoita ja koululaisia 420 000, 0–14-vuotiaita 861 000 ja varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä 7 500.

18–64-vuotiaiden työttömien osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta oli 13,5 prosenttia vuonna 2020. Edellisvuodesta luku kasvoi 3,6 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus oli naisilla 11,6 prosenttia ja miehillä 15,4 prosenttia.

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2020

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2020

Taloudellisen huoltosuhteen heikentymiseen vaikuttaa työttömien osuuden lisäksi väestön ikääntyminen ja tätä kautta eläkeläisten määrä. Vuonna 2020 Suomessa oli 1 439 000 eläkeläistä. Vuonna 2019 eläkeläisiä oli 1 437 000. Eläkeläisten määrä kasvoi vuodessa 2 000 henkilöllä.

1.2 Matalimmat taloudelliset huoltosuhteet olivat Ahvenanmaan, Uudenmaan ja Pohjanmaan maakunnissa

Ahvenanmaalla taloudellinen huoltosuhde oli matalin maakuntien välisessä vertailussa vuonna 2020. Maakunnassa oli sataa työssäkäyvää kohti 120 työtöntä ja työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä. Ahvenanmaalla työllisenä oli 13 700 ja työttömänä 1 400 henkilöä. Maakuntatasolla taloudellinen huoltosuhde oli matala myös Uudellamaalla, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 122 sekä Pohjanmaalla, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 139. Korkeimmat taloudelliset huoltosuhteet vuonna 2020 olivat maakunnissa: Pohjois-Karjala (175), Etelä-Savo (173) ja Kymenlaakso (168). Pohjois-Karjalassa työllisiä oli 59 400 ja työttömänä oli 12 100 henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2020 korkein Pohjois-Karjalassa (17,2 %) ja matalin Ahvenanmaalla (9,6 %).

Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2020

Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2020

1.3 Eläkeläisten osuus suurin Etelä-Savossa

Eläkeläisten määrän kasvu näkyy kaikissa maakunnissa. Eläkeläisten osuudessa on suurta vaihtelua maakuntien välillä. Eläkeläisten osuus maakunnan väestöstä oli vuonna 2020 korkein Etelä-Savossa (36,3 %) ja pienin Uudellamaalla (20,1 %). Etelä-Savossa oli vuonna 2020 eläkeläisiä 48 000, Uudellamaalla eläkeläisiä oli 342 000.

Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2020

Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2020

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Meri Raijas 029 551 3061, Mikko Toiviainen 029 551 3589, tyossakaynti@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 10.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. ammatti ja sosioekonominen asema 2020, 1. Taloudellinen huoltosuhde oli 142 vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2020/01/tyokay_2020_01_2022-03-10_kat_001_fi.html