Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.11.2014

Också positiva förändringar i arbetsförhållandena trots rådande osäkerhet

Enligt Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden år 2013 verkar osäkerheten ha ökat avsevärt i det finländska arbetslivet under de senaste åren. Samtidigt har det också funnits många positiva inslag i utvecklingen och arbete värdesätts mer än tidigare.

Personer som upplevt risk för att bli uppsagda eller permitterade, andel av löntagarna

Personer som upplevt risk för att bli uppsagda eller permitterade, andel av löntagarna
Statistikcentralen, Undersökning om arbetsförhållanden 1977 – 2013.

Enligt undersökningen 2013 upplever en femtedel av löntagarna att de löper risk för att bli uppsagda och nästan var fjärde är rädd för att bli permitterad. Nedskärningar i antalet anställda har skett på fler än var fjärde arbetsplats under de föregående tre åren.

Andelarna har inte varit så här höga i någon av de tidigare undersökningar om arbetsförhållanden som Statistikcentralen har gjort sedan år 1977. Man måste dock beakta att motsvarande uppgifter inte samlades in under 1990-talets djupaste depressionsår.

Förvärvsarbete värdesätts mer än tidigare

Osäkerheten och bristen på arbete ökar värdesättningen av arbetet. Man upplever förvärvsarbete som ett mycket viktigt livsområde mer allmänt än fem år tidigare. Nöjdheten med det nuvarande arbetet överhuvudtaget och med de olika delfaktorerna har ökat klart sedan år 2008. Särskilt löntagarnas nöjdhet med de sociala relationerna på arbetsplatsen och den närmaste chefens sätt att leda har ökat.

Personer som är mycket nöjda med sitt nuvarande arbete och dess olika delfaktorer

Personer som är mycket nöjda med sitt nuvarande arbete och dess olika delfaktorer
Statistikcentralen, Undersökning om arbetsförhållanden 2008 och 2013.

Stärkande av olika sociala relationer på arbetsplatsen samt upplevelsen av atmosfären som öppen och sporrande förs fram också i många andra mätare i undersökningen. Upplevelsen av jäkt har i någon mån minskat, vilket sannolikt också har att göra med de ekonomiska konjunkturerna

I internationell jämförelse avviker Finland fortfarande till sin fördel när det gäller arbetsgemenskaper som bygger på platta hierarkier, tillämpning av datateknik och utbreddheten av teamarbete. De finländska arbetstagarna anser också att deras möjligheter att utvecklas i arbetet, utbilda sig och påverka arbetsuppgifterna är bättre jämfört med arbetstagarna i andra europeiska länder.

Statistikcentralen har under 36 år gjort omfattande intervjubaserade undersökningar som beskriver de förändringar som skett i löntagarnas arbetsförhållanden. Den aktuella publikationen om arbetsförhållanden 2013 sammanfattar dessa förändringar från en period på nästan 40 år.


Källa: Undersökning om arbetsförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Sutela 029 551 2907, Anna-Maija Lehto 029 551 3223, tyoelama@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (182,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö [e-publikation].
ISSN=2342-2882. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyoolot/2013/tyoolot_2013_2014-11-26_tie_001_sv.html