Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2003/12 2 357 231 288 8,9 21,7
2004/ 1 2 356 232 289 9,0 21,4
2004/ 2 2 354 233 289 9,0 21,2
2004/ 3 2 354 234 290 9,0 21,0
2004/ 4 2 354 235 290 9,1 20,9
2004/ 5 2 355 236 291 9,1 20,9
2004/ 6 2 359 236 290 9,1 20,8
2004/ 7 2 365 234 289 9,0 20,7
2004/ 8 2 370 232 288 8,9 20,7
2004/ 9 2 373 230 287 8,9 20,7
2004/10 2 376 229 286 8,8 20,7
2004/11 2 378 229 285 8,8 20,7
2004/12 2 381 228 284 8,7 20,7
2005/ 1 2 385 227 282 8,7 20,7
2005/ 2 2 389 225 280 8,6 20,6
2005/ 3 2 392 222 278 8,5 20,5
2005/ 4 2 394 219 277 8,4 20,5
2005/ 5 2 393 217 276 8,3 20,4
2005/ 6 2 391 215 276 8,3 20,4
2005/ 7 2 388 215 276 8,2 20,4
2005/ 8 2 385 214 275 8,2 20,4

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 20.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2005, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/08/tyti_2005_08_2005-09-20_tau_007.html