Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2004/ 4 2 354 235 289 9,1 21,0
2004/ 5 2 356 236 288 9,1 20,9
2004/ 6 2 361 236 288 9,1 20,8
2004/ 7 2 366 235 287 9,0 20,7
2004/ 8 2 370 233 287 9,0 20,7
2004/ 9 2 373 231 286 8,9 20,8
2004/10 2 373 229 286 8,8 20,9
2004/11 2 374 228 285 8,8 20,9
2004/12 2 376 227 283 8,7 20,9
2005/ 1 2 380 225 282 8,7 20,8
2005/ 2 2 384 223 280 8,6 20,6
2005/ 3 2 389 221 279 8,5 20,5
2005/ 4 2 392 219 278 8,4 20,5
2005/ 5 2 393 217 278 8,3 20,5
2005/ 6 2 395 215 277 8,3 20,6
2005/ 7 2 397 215 276 8,2 20,6
2005/ 8 2 402 216 274 8,2 20,5
2005/ 9 2 409 217 272 8,3 20,3
2005/10 2 417 219 271 8,3 20,1
2005/11 2 425 222 268 8,4 19,9
2005/12 2 432 224 266 8,4 19,9

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 24.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2005, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/12/tyti_2005_12_2006-01-24_tau_007.html