Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2004/10 2 373 228 286 8,7 20,8
2004/11 2 373 227 285 8,7 20,9
2004/12 2 375 226 284 8,7 20,9
2005/ 1 2 379 226 282 8,7 20,8
2005/ 2 2 384 225 280 8,6 20,6
2005/ 3 2 389 224 279 8,6 20,5
2005/ 4 2 393 222 278 8,5 20,4
2005/ 5 2 396 220 278 8,4 20,4
2005/ 6 2 398 218 277 8,3 20,4
2005/ 7 2 400 217 276 8,3 20,4
2005/ 8 2 405 217 274 8,3 20,3
2005/ 9 2 411 218 272 8,3 20,1
2005/10 2 417 218 270 8,3 19,8
2005/11 2 423 218 268 8,3 19,6
2005/12 2 428 218 266 8,2 19,4
2006/ 1 2 431 215 263 8,1 19,3
2006/ 2 2 432 212 261 8,0 19,2
2006/ 3 2 432 208 259 7,9 19,2
2006/ 4 2 432 205 257 7,8 19,2
2006/ 5 2 431 204 254 7,7 19,2
2006/ 6 2 432 203 251 7,7 19,1

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 25.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2006, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/06/tyti_2006_06_2006-07-25_tau_007.html