Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2005/ 4 2 394 223 279 8,5 20,5
2005/ 5 2 395 221 278 8,4 20,4
2005/ 6 2 396 218 278 8,3 20,4
2005/ 7 2 398 217 276 8,3 20,4
2005/ 8 2 400 216 274 8,3 20,3
2005/ 9 2 405 217 272 8,3 20,1
2005/10 2 411 218 270 8,3 19,9
2005/11 2 417 219 268 8,3 19,6
2005/12 2 423 218 266 8,3 19,4
2006/ 1 2 427 216 264 8,2 19,2
2006/ 2 2 429 213 261 8,1 19,2
2006/ 3 2 430 209 259 7,9 19,1
2006/ 4 2 432 206 257 7,8 19,1
2006/ 5 2 434 205 255 7,8 19,1
2006/ 6 2 437 205 252 7,8 19,0
2006/ 7 2 441 206 250 7,8 18,8
2006/ 8 2 447 207 247 7,8 18,6
2006/ 9 2 453 206 243 7,7 18,5
2006/10 2 459 203 240 7,6 18,3
2006/11 2 465 199 235 7,5 18,2
2006/12 2 470 195 231 7,3 18,1

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 23.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2006, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/12/tyti_2006_12_2007-01-23_tau_007.html