Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 26.5.2009

Huhtikuun työttömyysaste 8,8 prosenttia

Työllisiä oli vuoden 2009 huhtikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 432 000 eli 69 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni, kun taas yrittäjien määrä pysyi ennallaan. Työllisten määrä väheni Lappia lukuun ottamatta kaikissa lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 67,6 prosenttia eli 2,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi laski 68,9 prosenttiin. Korkeimmillaan, noin vuosi sitten, työllisyysasteen trendi oli 70,8 prosenttia. Sekä miesten että naisten työllisyysasteet laskivat: miehillä 3,2 prosenttiyksikköä 68,3 prosenttiin, ja naisilla 1,5 prosenttiyksikköä 67,0 prosenttiin. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–54 -vuotiaiden työllisyysasteet laskivat, kun taas 55–64 -vuotiaiden ikäryhmässä työllisyysaste pysyi ennallaan.

Työllisyyden muutokset 2009/04 – 2008/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, tuhatta henkeä

  2009/04 2008/04 Muutos, %
2009/04 - 2008/04
15–74-vuotias väestö 4 021 3 999 0,5
Työvoima yhteensä 2 665 2 666 0,0
Työlliset yhteensä 2 432 2 501 –2,8
– palkansaajat 2 115 2 183 –3,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 317 318 –0,1
Työttömät 233 165 41,3
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 355 1 333 1,7
      Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 67,6 70,0 –2,4
Työttömyysaste, % 8,8 6,2 2,6
Työvoimaosuus, % 66,3 66,7 –0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.
     

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 huhtikuussa 233 000, mikä oli 68 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömyysaste oli huhtikuussa 8,8 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa 2009 työttömien määrä ja työttömyysaste olivat suunnilleen samalla tasolla kuin kolme vuotta aiemmin, huhtikuussa 2006.

Työttömyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi nousi huhtikuussa 8,2 prosenttiin. Matalimmillaan, noin vuosi sitten, työttömyysasteen trendi oli 6,2 prosenttia.

Miesten työttömyysaste nousi 3,3 prosenttiyksiköllä 9,5 prosenttiin ja naisten 1,8 prosenttiyksikköä 8,0 prosenttiin. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 7,7 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 13,4 prosenttia.

15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli huhtikuussa 23,7 prosenttia, mikä oli 6,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi nousi 18,5 prosenttiin. Keväisin nuorten työttömyysastetta nostaa opiskelijoiden hakeutuminen työmarkkinoille (valmistuminen ja kesätyön hakeminen). Kesäkuussa nuorten työttömyysaste yleensä palaa lähelle vuoden keskimääräistä tasoa. Huhti-toukokuussa nuorten työttömyyden tasoa onkin syytä arvioida ensisijaisesti kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetusta trendistä, jossa vuodesta toiseen samankaltaisena toistuva kausivaihtelu on poistettu.

Työvoimaan kuulumattomia oli huhtikuussa 23 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2009 lopussa kaikkiaan 252 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 59 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla (49 %), Pirkanmaalla (42 %), Hämeessä (39 %) ja Pohjanmaalla (39 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 36 000, mikä oli 29 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli huhtikuun lopussa yhteensä 85 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 29 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 11 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 39 000 uutta avointa työpaikkaa eli 15 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2009/04 – 2008/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan, tuhatta henkeä

  2009/04 2008/04 Muutos, %
2009/04 - 2008/04
Työttömät työnhakijat 252 192 30,9
– yli vuoden työttömänä olleet 40 45 –11,2
Toimenpiteillä yhteensä 85 87 –1,7
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 37 –4,6
– työvoimakoulutuksessa 33 32 3,5
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 18 –4,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 39 54 –28,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.      

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt tietokantataulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avointen työpaikkojen tilaston tuorein julkistus: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (401,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.05.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/04/tyti_2009_04_2009-05-26_tie_001_fi.html