Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Johdanto

Tämä vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja Suomessa vakinaisesti asuvan 15–74-vuotiaan väestön työllisyydestä, työttömyydestä, työsuhteista sekä työajoista. Katsausosan loppupuolella käsitellään lisäksi tarkemmin työvoiman ulkopuolella olevia sekä nuoria, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, joka on otospohjainen haastattelututkimus. Tiedot kerätään vuoden jokaiselta viikolta. Vuositiedot ovat kuukausitietojen keskiarvoja eli ne kuvaavat tilannetta tutkimusvuoden ”keskimääräisellä” viikolla. Työtuntien vuositiedot ovat kuukausitietojen summia. Työvoimatutkimuksen käsitteet ja määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia.

Työvoimatutkimuksen vuotta 2017 koskevia keskeisimpiä vuositietoja on julkaistu alkuvuodesta (25.1.2018) joulukuun ja 4. neljänneksen tietojen julkaisun yhteydessä. Tämä julkaisu sisältää katsausosan lisäksi työvoimatutkimuksen aikasarjatietoja ja vuotta 2017 koskevia vuositietoja.

Käsillä oleva vuosikatsaus sekä edeltävät vuosijulkaisut ovat saatavilla työvoimatutkimuksen kotisivulla http://www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus . Tilaston kotisivuilla on lisäksi kuukausi- ja neljännesvuositietoja sekä tätä julkaisua täydentäviä aikasarjataulukoita Tilastokeskuksen tietokannassa .


Lähde: Työvoimatutkimus 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2017, 1 Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2017/13/tyti_2017_13_2018-04-12_kat_001_fi.html