Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2018/II - 2019/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 573 2 593 20 0,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 104 106 2 2,1
Maatalous 01 76 70 -5 -6,7
C Teollisuus 10-33 339 343 5 1,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 49 5 10,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 49 46 -2 -4,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 50 3 5,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 57 2 3,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 103 108 5 4,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 40 32 -8 -19,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 23 -2 -7,5
F Rakentaminen 41-43 196 201 5 2,7
Talonrakentaminen 41 74 78 4 5,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 100 102 1 1,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 299 299 -0 0,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 47 43 -4 -7,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 86 96 10 12,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 167 160 -7 -4,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 147 145 -3 -1,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 95 89 -6 -6,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 53 56 3 5,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 90 99 9 9,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 113 124 12 10,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 78 73 -5 -6,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 174 177 3 1,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 69 70 1 1,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 116 115 -1 -1,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 66 68 2 2,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 119 111 -8 -6,9
P Koulutus 85 186 184 -1 -0,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 425 423 -1 -0,3
Terveyspalvelut 86 193 189 -3 -1,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 100 106 5 5,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 132 128 -3 -2,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 64 69 5 7,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 90 94 4 4,2
X Toimiala tuntematon 00 8 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.07.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2019, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2018/II - 2019/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_028_fi.html