Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2020/III - 2021/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 519 2 580 61 2,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 104 108 4 3,6
Maatalous 01 69 74 5 6,8
C Teollisuus 10-33 332 330 -1 -0,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 47 1 2,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 44 45 1 2,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 50 2 4,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 52 -3 -6,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 106 102 -5 -4,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 35 2 6,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 29 -0 -1,1
F Rakentaminen 41-43 206 193 -13 -6,2
Talonrakentaminen 41 79 70 -10 -12,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 106 102 -3 -3,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 273 291 19 6,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 44 2 5,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 92 80 -12 -13,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 139 167 29 20,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 139 137 -2 -1,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 89 83 -6 -6,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 53 4 7,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 87 89 2 2,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 124 127 3 2,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 80 75 -4 -5,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 184 186 3 1,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 70 76 6 8,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 122 132 9 7,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 79 74 -5 -6,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 119 6 5,1
P Koulutus 85 171 172 1 0,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 398 406 8 2,1
Terveyspalvelut 86 180 175 -5 -3,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 92 91 -1 -1,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 141 15 11,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 63 68 5 8,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 87 102 15 16,9
X Toimiala tuntematon 00 8 16 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 26.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2021, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2020/III - 2021/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_028_fi.html