Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 519 2 580 61 2,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 104 108 4 3,6
Jordbruk 01 69 74 5 6,8
C Tillverkning 10-33 332 330 -1 -0,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 46 47 1 2,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 44 45 1 2,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 50 2 4,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 55 52 -3 -6,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 106 102 -5 -4,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 32 35 2 6,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 29 29 -0 -1,1
F Byggverksamhet 41-43 206 193 -13 -6,2
Byggande av hus 41 79 70 -10 -12,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 106 102 -3 -3,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 273 291 19 6,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 44 2 5,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 92 80 -12 -13,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 139 167 29 20,6
H Transport och magasinering 49-53 139 137 -2 -1,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 89 83 -6 -6,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 50 53 4 7,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 87 89 2 2,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 124 127 3 2,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 80 75 -4 -5,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 184 186 3 1,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 70 76 6 8,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 122 132 9 7,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 79 74 -5 -6,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 119 6 5,1
P Utbildning 85 171 172 1 0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 398 406 8 2,1
Hälso- och sjukvård 86 180 175 -5 -3,0
Vård och omsorg med boende 87 92 91 -1 -1,4
Öppna sociala insatser 88 126 141 15 11,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 63 68 5 8,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 87 102 15 16,9
X Näringsgrenen okänd 00 8 16 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_028_sv.html