Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/III - 2021/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 967,7 974,9 7,2 0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 55,5 54,5 -1,0 -1,8
Maatalous 01 41,3 40,5 -0,8 -1,9
C Teollisuus 10-33 130,2 129,0 -1,2 -1,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,2 18,4 -0,8 -4,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 17,4 18,5 1,1 6,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,4 20,1 1,7 9,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,0 19,1 -2,9 -13,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 39,6 38,3 -1,2 -3,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,6 14,6 0,9 6,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,5 11,3 -0,2 -1,8
F Rakentaminen 41-43 94,6 85,0 -9,6 -10,2
Talonrakentaminen 41 35,2 30,5 -4,6 -13,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 49,3 45,1 -4,2 -8,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 106,8 110,8 4,0 3,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 19,6 18,9 -0,7 -3,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,9 30,8 -5,0 -14,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 51,4 61,0 9,7 18,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 55,9 53,1 -2,8 -5,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 38,8 35,5 -3,3 -8,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,1 17,6 0,5 2,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 33,4 32,6 -0,8 -2,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 46,2 45,1 -1,1 -2,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,2 26,3 -3,9 -12,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 67,5 68,5 0,9 1,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,6 27,4 0,8 3,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 48,0 50,6 2,6 5,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 32,1 28,6 -3,5 -10,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 40,9 44,4 3,5 8,5
P Koulutus 85 50,9 55,3 4,4 8,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 142,2 146,0 3,9 2,7
Terveyspalvelut 86 63,9 64,3 0,4 0,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,0 34,5 -1,4 -4,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 42,3 47,2 4,9 11,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21,0 22,7 1,8 8,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 30,0 33,4 3,4 11,5
X Toimiala tuntematon 00 2,8 6,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 26.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2021, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/III - 2021/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_029_fi.html