Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2020/III - 2021/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 180 2 218 38 1,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 42 40 -3 -6,2
Maatalous 01 21 21 -0 -0,4
C Teollisuus 10-33 310 310 0 0,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 41 41 -0 -0,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 40 43 3 7,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 49 2 5,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 51 49 -2 -4,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 104 99 -5 -4,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 27 30 2 8,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 28 -0 -0,3
F Rakentaminen 41-43 159 146 -13 -8,0
Talonrakentaminen 41 57 51 -6 -10,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 81 75 -6 -7,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 239 252 13 5,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 35 2 6,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 83 71 -13 -15,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 122 145 24 19,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 122 119 -2 -1,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 73 69 -5 -6,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 48 51 2 5,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 75 77 2 2,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 113 114 1 1,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 72 68 -5 -6,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 140 145 5 3,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 66 5 8,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 106 116 10 9,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 68 66 -3 -4,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 119 5 4,8
P Koulutus 85 166 164 -2 -1,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 377 381 5 1,3
Terveyspalvelut 86 163 157 -6 -3,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 89 -2 -1,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 123 135 12 10,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 48 51 3 5,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 63 73 10 16,3
X Toimiala tuntematon 00 7 15 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 26.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2021, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2020/III - 2021/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_034_fi.html