Suomen virallinen tilasto

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ulkomaiset tytäryhtiöt merkittäviä teollisuudessa
18.12.2018
Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 92,2 miljardia euroa vuonna 2017. Tämä oli yhdeksän prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Eniten liikevaihtoa tuottivat ruotsalaiset, saksalaiset, yhdysvaltalaiset, sveitsiläiset ja tanskalaiset yritykset. Ruotsalaisyhtiöiden liikevaihdon osuus suomessa sijaitsevista ulkomaisista yrityksistä oli 22,1 prosenttia. Ulkomaiset yritykset työllistivät 254 980 henkilöä eli hieman edellisvuotta enemmän. Ulkomaisten yritysten lukumäärä laski hieman ollen 4 308 kappaletta.

Seuraava julkistus:
19.12.2019

Kuvaus: Tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa. Tietojen avulla voi arvioida yritysten maailmanlaajuista verkottumista, joka on osa globalisaatiota. Lisäksi tietoja käytetään apuna kuvattaessa Suomessa toimivien yritysten omistusrakennetta ja arvioitaessa niiden houkuttelevuutta ulkomaisille yrityksille tai muille instituutioille. Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) n:o 716/2007.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: globalisaatio, henkilöstö, liikevaihto, ulkomaalaisomistus, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto mukana Yritystilastojen uudistuksessa
18.12.2014
Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/index.html