Suomen virallinen tilasto

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Britannialaisyhtiöiden liikevaihto laski erityisesti teollisuudessa ja kaupanalalla
17.12.2020
Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 98 miljardia euroa vuonna 2019. Tämä oli kaksi prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Eniten liikevaihtoa tuottivat ruotsalaiset, saksalaiset, yhdysvaltalaiset, tanskalaiset ja britannialaiset yritykset. Britannialaisyhtiöiden liikevaihdon osuus Suomessa sijaitsevista ulkomaisista yrityksistä oli viisi prosenttia. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Ulkomaisten yritysten lukumäärä nousi hieman ollen 4 440 kappaletta.

Kuvaus: Tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa. Tietojen avulla voi arvioida yritysten maailmanlaajuista verkottumista, joka on osa globalisaatiota. Lisäksi tietoja käytetään apuna kuvattaessa Suomessa toimivien yritysten omistusrakennetta ja arvioitaessa niiden houkuttelevuutta ulkomaisille yrityksille tai muille instituutioille. Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) n:o 716/2007.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: globalisaatio, henkilöstö, liikevaihto, ulkomaalaisomistus, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto mukana Yritystilastojen uudistuksessa
18.12.2014
Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/index.html